Verplichte winterbanden in Haute-Savoie

Vanaf 1 november van elk jaar moeten voertuigen die van 1 november tot 31 maart in de Haute-Savoie rijden, zijn uitgerust met vier winterbanden of verwijderbare antislipvoorzieningen (metalen sneeuwkettingen, hybride kettingen, textielkettingen, sneeuwsokken), overeenkomstig een besluit dat op 18 oktober 2020 in het Publicatieblad is bekendgemaakt. Hier volgt een toelichting bij deze regeling, die binnenkort op nationale bodem van kracht wordt.

Het gaat om het hele wegennet

De prefecten van alle departementen in bergachtig gebied hebben hard gewerkt om overeenstemming te bereiken over de precieze lijst van steden en wegen die in aanmerking komen voor de verplichting om in de winter met winterbanden of kettingen te worden uitgerust. Het doel van dit nieuwe decreet is de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen en te behouden, maar ook verkeersopstoppingen bij sneeuwval of ijzel in de winter te voorkomen.

Het gehele wegennet van het departement Haute-Savoie valt onder deze nieuwe verordening, die van kracht zal zijn tijdens de koudste maanden, dat wil zeggen van 1 november van elk jaar tot 31 maart van het volgende jaar. Er zij ook op gewezen dat dit besluit van toepassing is op de plaatselijke bevolking en op automobilisten die door de betrokken departementen, waaronder de Haute-Savoie, rijden. Automobilisten die naar Annecy reizen zullen dus aan deze nieuwe verordening moeten voldoen.

Zijn alleen de inwoners van de Haute-Savoie betrokken?

Deze verplichting is niet beperkt tot de Savoie, maar wordt van kracht in de belangrijkste Franse bergketens. Naast de inwoners van de Haute-Savoie is een groot deel van de burgers die op nationaal grondgebied wonen, vanaf 1 november betrokken bij dit nieuwe decreet. De verplichting geldt voor 48 departementen, van de Alpen tot de Pyreneeën, met inbegrip van de Vogezen, de Jura, Corsica en het Centraal Massief.

In buurland Zwitserland zijn winterbanden en kettingen op de weg niet verplicht. Maar de bestuurder moet zijn voertuig te allen tijde onder controle houden. Bij een ongeval en gebrek aan uitrusting op sneeuw kan de verzekeringsmaatschappij haar dekking verminderen.

Meer informatie over de wetteksten en referenties

Decreet nr. 2020-1264 van 16 oktober 2020 betreffende de verplichting tot uitrusting van bepaalde voertuigen tijdens de winterperiode Wet nr. 2016-1888 van 28 december 2016 betreffende de modernisering, ontwikkeling en bescherming van berggebieden

Sneeuw-, winter- of kettingbanden: voor welke categorieën voertuigen?

In de door de departementale prefecten aangewezen gebieden zijn de voertuigen die vanaf 1 november aanstaande en tijdens elke winterperiode met verwijderbare antislipbanden moeten worden uitgerust:

 • lichte voertuigen
 • lichte bedrijfsvoertuigen
 • campers
 • touringcars
 • vrachtwagens (met aanhangwagen of oplegger)

Ter informatie zijn de voertuigen waarop deze nieuwe verordening betrekking heeft, volgens het in oktober 2020 in het Publicatieblad bekendgemaakte besluit, in vier categorieën ingedeeld:

 • M1- en N1-voertuigen (maximumgewicht van 3,5 ton of minder)
 • M2-voertuigen (gewicht tot 5 ton) en M3-voertuigen (gewicht van meer dan 5 ton)
 • voertuigen van categorie N2 (maximumgewicht meer dan 3,5 ton en ten hoogste 12 ton) en N3 (maximumgewicht meer dan 12 ton) die zonder aanhangwagen of oplegger rijden

Verplichte uitrusting vanaf 1 november

Eigenaars van lichte voertuigen, bestelwagens en campers die op bergwegen rijden, hebben twee opties:

  • Montage van vier winterbanden (met de opschriften “M+S”, “M.S” of “M&S” met de vermelding 3PMSF – toegestaan tot november 2024).
  • montage van verwijderbare antislipvoorzieningen (metalen sneeuwkettingen, hybride kettingen, textielkettingen, sneeuwsokken) op ten minste twee aangedreven wielen van het voertuig

Dezelfde eisen gelden voor vrachtwagens zonder aanhangwagen of oplegger, touringcars en bussen in bergachtige gebieden. Vrachtwagens met aanhangwagens of opleggers moeten naast winterbanden ook ten minste twee aangedreven wielen met sneeuwkettingen uitrusten.

Voertuigen met spijkerbanden voor het rijden op besneeuwde wegen vallen echter niet onder deze verplichtingen.

Winteruitrusting: verkeersborden veranderen

Tot nu toe was in Frankrijk op besneeuwde bergwegen alleen specifieke uitrusting vereist, zoals kettingen, met een bord waarop stond dat sneeuwkettingen verplicht waren.

Dit ronde blauwe bord heeft in de wegcode de code “B26 équipements spéciaux obligatoires”. Omgekeerd is hetzelfde bord met de code “B44” te zien met een rode schuine streep om het einde van deze verplichting aan te geven.

Het begin en het einde van de zones, gemarkeerd door een nieuw bord

Overeenkomstig een decreet dat op 10 juli 2021 in het Journal Officiel is gepubliceerd, zal een nieuw bord het begin en het einde van de verplichte winterbandenzones aangeven tussen 1 november van elk jaar en 31 maart van het volgende jaar.

Het nieuwe bord voor de winterbandenplicht heet voortaan “B58” en is rechthoekig van vorm, met zwarte letters en een witte achtergrond omzoomd door een rode luster. Dit laatste kan onder meer worden aangevuld met borden van het type M11b1 waarop de toepassingsdata van het decreet worden vermeld.

In het decreet wordt het bord voor de zone met winteruitrustingverplichting “B58” genoemd. Dit bord, met een zwarte rand, is rechthoekig en heeft een witte achtergrond.

signalisation pneusDe twee nieuwe borden tonen een berg die het type zone symboliseert, winterbanden met Alpenmarkering en koffers met kettingen.