Wettelijke kennisgeving


UitgeverDe website Annecy-ville.fr wordt uitgegeven door LaVisibilite.com SASU, een vennootschap met een kapitaal van 19.450 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 22 route de Nanfray, 74960 Annecy. Deze vennootschap is ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Annecy onder nummer 824 941 298. De publicatiedirecteur is mevrouw Marine Pitteloud.HostingDe site wordt gehost door O2Switch, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 100.000 euro en ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Clermont-Ferrand onder nummer 510 909 807. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 222-224 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand. Telefoonnummer: 04 44 44 60 40CopyrightDe volledige website Annecy-Ville.fr valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle rechten van reproductie en weergave zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten en iconografische en fotografische voorstellingen. De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze site op welke elektronische drager dan ook is formeel verboden, tenzij anders vermeld en uitdrukkelijk toegestaan door de publicatiedirecteur. De op deze site genoemde merken zijn geregistreerd door de bedrijven die er eigenaar van zijn.