Het stadhuis

Het stadhuis van Annecy herbergt het stadhuis, maar de architectuur en organisatie van dit gebouw getuigen van de Sardijnse periode. Ontdek zijn geschiedenis en zijn rol door de tijd heen.

De geschiedenis van het stadhuis van Annecy

Het stadhuis van Annecy illustreert de invloed van de neoklassieke architectuur tijdens de eerste helft van de 19e eeuw. In deze periode maakte Savoye deel uit van het koninkrijk Piemonte-Sardinië voordat Savoye deel ging uitmaken van Frankrijk. Neoklassieke architectuur wordt gekenmerkt door de wens om gebouwen te bouwen die doen denken aan de indeling van Griekse en Romeinse tempels uit de oudheid.

De Sardijnse periode bracht Annecy grote vooruitgang op het gebied van administratieve organisatie. Zo maakte de oprichting van een kadaster het mogelijk om de terreinen en eigendommen in kaart te brengen. In 1836 raadpleegt de gemeenteraad de Geneefse architect Samuel Vaucher-Crémieux om een nieuw stadhuis te bouwen ter vervanging van het oude, dat te klein was geworden. Het voorgestelde project werd geweigerd omdat het te groot was.

Uiteindelijk werden in 1846 de plannen voor het huidige gebouw goedgekeurd, met een prachtige en imposante gevel met monumentale zuilen en een driehoekig fronton. Het door François Justin ontworpen gebouw is rechthoekig van vorm. Het heeft geen kelder.

De hal van het stadhuis was vroeger open en er konden auto’s parkeren. Het is overdekt met een glazen dak waardoor het publiek kan worden ontvangen.

Het plein voor het stadhuis was in de 20e eeuw een parkeerplaats, daarna heeft de architect Jean-Michel Wilmotte in 1995 op instigatie van de burgemeester, de heer Bernard Bosson, een groot mineralenplein aangelegd met een vierkant overloopzwembad. Tegenwoordig wordt dit zwembad tijdens het festival van Annecy Landscapes gebruikt als locatie voor hedendaagse kunstwerken, zoals een reusachtige lotusbloem van een Zuid-Koreaanse kunstenaar. De spiraalvormige parkeerplaats is begraven.

Stadhuis van Annecy

Een centrale plaats om Annecy te ontdekken

Het stadhuis is niet toegankelijk voor het publiek omdat het in gebruik is door de gemeentelijke diensten. Op Open Monumentendagen worden er echter rondleidingen georganiseerd door de gekozen vertegenwoordigers. U kunt door de hoofdingang gaan om de hal en het glazen dak te bewonderen, en vervolgens naar buiten naar de Jardins de l’Europe. Voor de Open Monumentendagen worden rondleidingen georganiseerd. De grote consulaire zaal wordt gebruikt voor raadsvergaderingen. Deze ruimte was vroeger de rechtbank en vervolgens de bibliotheek van Annecy.

Via het stadhuis kunnen bezoekers opmerkelijke plaatsen en monumenten in de buurt ontdekken:

Als u met de auto komt, is de parkeerplaats van het Hôtel de Ville ideaal gelegen.

De brand op 14 november 2019

Na een kortsluiting in een elektriciteitskast heeft een enorme brand de bovenste verdiepingen van het Hôtel de Ville verwoest. Door de interventie van de brandweer, die er na 24 uur vechten in slaagde de brand te blussen, werden duizenden liters water in het gebouw gegoten. De materiële schade was aanzienlijk, geschat op 30 miljoen euro. Gelukkig vielen er geen slachtoffers.

De herstelwerkzaamheden zullen enkele jaren duren, te beginnen begin 2023 voor een heropening begin 2025. Het geplande budget bedraagt 15 miljoen euro. Alle gemeentelijke diensten zullen worden verplaatst naar andere locaties in de gemeente. Na de werkzaamheden zal de gemeenteraad van Annecy opnieuw kunnen zetelen op deze locatie, die open zal staan voor de Jardins de l’Europe.

De restauratie van de historische elementen zal de kwaliteit van de grote gang en de grote zalen op de eerste verdieping herstellen. Voor de energievoorziening van het gebouw zal worden gekozen voor hernieuwbare energiebronnen. Er is een overlegfase met de gebruikers gepland om inzicht te krijgen in de verwachtingen van het publiek ten aanzien van de organisatie van het nieuwe stadhuis.

De architect Pierre-Louis Faloci won de architectuurwedstrijd en stelde het nieuwe stadhuis van Annecy voor tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 januari 2022.