Werkzaamheden in en rond Annecy: begin- en einddata

Zich geconfronteerd zien met een afgesloten weg of files door afwisselend verkeer is nooit prettig. Daarom stellen wij u voor de lopende en geplande werkzaamheden in Annecy en meer in het algemeen in de omgeving van Annecy te ontdekken.

Werkzaamheden in Annecy

Ontwikkelingswerk

Op 3 oktober zijn SYANE en de stad Annecy begonnen met de werkzaamheden in de rue du Mont-Blanc, tussen de chemin des collines en de avenue de France. De eerste fase, die 8 maanden zal duren, bestaat uit het begraven van de verschillende netwerken, zoals elektriciteit en telefoon. Vanaf het tweede kwartaal van 2023 begint een nieuwe fase: de herinrichting van de straat. De straat wordt groener gemaakt en er komen parkeerplaatsen en fietsroutes.

Werkzaamheden in de gemeenten van de agglomeratie

Seynod

In de montée de Sacconges worden de ontwikkelingswerkzaamheden voortgezet. Ze duren ongeveer 9 maanden en bestaan uit :

  • De aanleg van een gemengd pad voor voetgangers en fietsers, 3 meter breed en van de weg gescheiden door een laag muurtje.

  • Het doorboren van de greppel aan de rechterkant als deze omhoog komt. De aanleg van een drainagesleuf onder het pad is gepland

  • De herijking van de rijweg tot een breedte van 6 meter, de regulering van het regenwater en de aanleg van een infiltratiesloot.

Meythet

In Meythet heeft de bouw van het vastgoedprogramma Le Signal gevolgen voor het verkeer op de route de Frangy. Tot 29 april 2023 mogen automobilisten niet afslaan in de richting van de Rue de la Lathardaz. Er is een omleiding ingesteld via de rue François Vernex en de allée George Sand.

Pringy

In Pringy gaan de wegwerkzaamheden op de route de Genève door. Tot het einde van de werkzaamheden is er afwisselend verkeer. Afhankelijk van de behoeften van de werkzaamheden kunnen er af en toe aanpassingen worden gedaan, zoals eenrichtingsverkeer.

Épagny Metz-Tessy

In het winkelcentrum Grand Épagny zijn grote werken aan de gang in het kader van het project Open Sky:

  • Herinrichting van het kruispunt Alpes / Centre
  • invoering van tweerichtingsverkeer op de Avenue des Alpes
  • Aanleg van een rotonde voor de toegang tot Open Sky
  • Aanleg van een derde rijstrook vanaf de Centrumlaan tot aan de winkel Maisons du Monde.
  • De aanleg van groene ruimten

Ook in de sector Gillon wordt sinds 27 maart gewerkt en dit zal 28 weken duren in verband met de aanleg van de zachte rijstrook Route de Bellegarde.

Werkzaamheden rond Annecy

Komende werken in Sales

De Departementale Raad van de Haute-Savoie en de gemeente Sales hebben zich ertoe verbonden de Route des Creuses, die Provonges op de grens met Rumilly doorkruist, veiliger te maken. Op 14 oktober is een wegvergunningsovereenkomst ondertekend. Deze operatie wordt voor meer dan 223.000 euro gefinancierd door de departementale raad.

Werkzaamheden in Sevrier

Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan de RD912 naar de Col de Leschaux. De werkzaamheden duren 2 weken en hebben tot doel de verzakking van de weg te herstellen. De werkzaamheden worden in het voorjaar gedurende 7 weken voortgezet.

Voorlopig is er een omleiding ingesteld van Saint-Jorioz naar Saint-Eustache.

Aarzel niet om te delen!

Als u werk ziet dat niet op onze website staat, laat het ons dan weten. U kunt een reactie achterlaten of contact met ons opnemen via onze Facebook-pagina.